15929/ 01.07.2019

 

INFORMARE

 Noutăți în aplicarea Contractului-cadru în semestrul II al anului 2019

 

Începând cu data de 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor județene de asigurări de sănătate se desfășoară o nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraților, CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele normative, acele noutăți care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Modificarile aduse vizează în principal următoarele aspecte:

- Pentru asistența medicală primară:

- Pentru asistența medicală clinică de specialitate din ambulatoriu:

- Pentru asistența medicală paraclinică din ambulatoriu:

- Pentru asistența medicală spitalicească:

 

- Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu:

Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se desfășoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, urmând ca pentru furnizorii aflați deja în contract să se facă acte adiționale de prelungire până la sfârșitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului inițial.

Totodată, s-a stabilit amânarea aplicării următoarelor măsuri până la  data de 31 decembrie 2019:

 

 

 

 

 

                                                       PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL

                                                                Ec. Duda Tihamer Attila