Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale Anexa 4 (Anexa 12 la norme)  
2. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale Anexa 5  
3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
4. Adeverință salariat