Ec. DUDA TIHAMER ATTILA PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL
Ec. Ing. KARDA ISTVAN DIRECTOR EXECUTIV Direcţia Relaţii cu Furnizorii
Ec. BUCUR ANNA MARIA DIRECTOR EXECUTIV Direcţia Economica
---- DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Medic Şef

Mihaly Kinga Emese - Purtătorul de cuvânt al CAS Harghita