Având în vedere adresa Președintelui CNAS NR. RV2344/27.03.2018, prin care se precizeaza că procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală pentru anul 2018 se desfășoară în luna aprilie 2018, conform prevederilor HG. Nr. 140/2018 –Contractul Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, respectiv al Ordinului Nr. 397/836/2018 – Normele metodologice de aplicare în anul 2018 al  HG. Nr. 140/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270/2018, Casa de Asigurări de Sănătate Harghita anunță:

CALENDARUL DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2018

Termen 11.04.2018

Depunerea și înregistrarea cererilor de contractare

11.04.2018-18.04.2018

Verificarea documentației de contractare și deplasarea la sediul furnizorilor de servicii medicale paraclinice și de recuperare, în vederea evaluării aparaturii

18.04.2018

Afișarea listei privind cererile de contractare respinse la sediul şi pe website-ul cas HARGHITA : www.cashr.ro

19.04.2018

Înregistrarea contestatiilor furnizorilor și analiza acestora la sediul instituției.

20.04.2018

Afișarea pe site și la sediul instituției a listei privind soluționarea contestațiilor.

16.04.2018-24.04.2018

Organizarea ședințelor la sediul CAS Harghita cu membrii comisiilor mixte județene.

23.04.2018-27.04.2018

Organizarea negocierilor la sediul CAS Harghita cu furnizorii de servicii medicale spitalicești

20.04.2018

Organizarea ședintei la sediul DSP Harghita a comisiei pentru prelungirea activității după vîrsta de pensionare pentru medici

Termen 30.04.2018

Întocmirea și semnarea contractelor.

 

 

 

Nota:*) În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și materiale sanitare și de dispozitive medicale depun cererile însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor, la alte termene decât cele comunicate mai sus și nu participa la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către CAS HARGHITA, furnizorii respectivi nu vor mai desfașura activitatea respectivă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

Fișiere atașate

Adresa invitatie furnizori.pdf