2019.12.20   – Anunt


In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

             Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii accesului asiguratilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice/functionale in ambulatoriu si la medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in trim. I 2020, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, derulate in anul 2019, se vor prelungi prin acte aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate, etc).

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 140/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare).

 Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile ianuarie – martie 2020 prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2019 de CAS Giurgiu cu furnizorii, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2020.

In acest sens, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care doresc continuarea relatiei contractuale cu CAS Giurgiu, vor transmite - pana la data de 24.12.2019 - cererea de prelungire insotita de documentele a caror valabilitate a expirat sau expira in cursul trim. I 2020.

 

 

 

  CALENDAR DE CONTRACTARE

 

           transmitere cerere si documente                                                       20-24.12.2019

                                                                                        

           incheiere acte aditionale                                                                     30-31.12.2019

 

           

 

 

 

                      se vor transmite electronic urmatoarele documente:

 

             NOTA