ANUNT

 

 

      Urmare a publicarii in Monitorul Oficial nr. 634. Partea I, din 20 iulie  2018 a Ordinului ministrului sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 909/1163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu va aducem la cunostinta ca incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ nominalizat mai sus furnizorii de servicii medicale au obligatia utilizarii noului model de formular de prescriptie medicala aprobat prin   Ordinul ministrului sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 909/1163/2018.

 

    Persoanele care beneficiaza de “ Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta a medicamentelor din sublista B” sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 990 lei pe luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri.

 

   Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 909/1163/2018 inclusiv cele emise in data de 20.07.2018 se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului/medicamentelor.

 

Fișiere atașate

ordin 909.doc