2019.12.23   – Anunt


In atentia furnizorilor care deruleaza programe de sanatate curative

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii care deruleaza programe de sanatate curative ca, pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de sanatate curative, se vor incheia, in termen legal - pentru lunile ianuarie-martie 2020 - acte aditionale la contractele aflate in derulare in anul 2019.

 

               Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (Hotararea de Guvern nr. 963/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea PNS pentru anii 2017 si 2018) ;

 

   In acest sens, furnizorii ce deruleaza programe de sanatate curative care doresc continuarea relatiei contractuale cu CAS Giurgiu, vor transmite cererea de prelungire a contractului si documentele in termen de valabilitate, asumate prin semnatura electronica extinsa - pana la data de 24.12.2019 inclusiv.