IN ATENTIA  ANGAJATORILOR  
     SI ASIGURATILOR
 
 
 
 
In lunile decembrie 2017 si ianuarie 2018 au fost publicate in Monitorul |Oficial noutati legislative referitoare la indemnizatiile pentru concedii  medicale si anume:
- OUG 99/2017 pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile ;
- Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS  nr 15/1311/2018 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 158/2005;
 
Astfel :
Aspecte referitoare la activitatea angajatorilor cu privire la solicitarea restituirii indemnizatiilor de concediu medical platite salariatilor
- incepand cu 01.01.2018 angajatorii au obligatia platii contributiei asiguratorii pentru munca pentru  persoanele care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza  unui contract individual de munca , a unui raport de serviciu, a unui venit asimilat salariului, plata care confera dreptul acestora la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate ;
- stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor la concediile si indemnizatiile prevazute de lege este de 6 luni  realizate in ultimele 12 luni pentru care se acorda concediul medical ;
- pentru calculul si plata indemnizatiilor angajatorii au urmatoarele obligatii :
-sa verifice elementele cere se inscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical , prevazute in Instructiunile  privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS ;
- sa gestioneze nr de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si fiecare afectiune ;
- sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori ;
- indemnizatiile platite de angajatori angajatilor  si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate , se recupereaza in totalitate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie ( nu se mai aplica deduceri din contributii) ;
- indemnizatiile pentru concedii si indemnizatii care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot fi solicitate  de angajatori  , pe baza documentelor justificative , in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii erau in drept sa le solicite .
 
Aspecte referitoare la persoanele fizice asigurate pentru concedii si indemnizatii, altele decat salariati sau asimilate salariatilor :
- incepand cu 01.01.2018 persoanele fizice care nu se incadreaza in categorille de persoane prevazute la art 1,alin(2) din OUG 158/2005( nu sunt salariati  sau cu venituri asimilate salariilor , someri) se pot asigura in baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate ;
- persoanele fizice care la data de 31.12.2017 erau asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe baza de declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii , sunt obligate pentru a beneficia de concedii si indemnizatii sa incheie contractul de asigurare  cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii 95/2006 ;
- dreptul la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este conditionat de plata unei contributii in cota de 1% aplicata asupra venitului lunar ales inscris in contractul de asigurare ;
- venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei  nu poate fi mai mic decat valoarea unui salariu minim brut pe tara garantat in plata (1900 lei ) si nici mai mare decat valoarea a  de 12 ori valoarea acestuia (22.800 lei) ;
- persoanele fizice asigurate in baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate efectueaza plata contributiei pina in data de 25 inclisiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza ;