Controale tematice pe luna februarie 2017

 

- asistenta medicala primara:

-  CMI Baciu Minola –loc. Ogrezeni;

-  CMI Baluta Maria- loc. Daia;

-  CMI Vijiiac Mihai- Viorel- loc. Crevedia Mare;

-  CMI Costache Mihaela- loc. Bulbucata;

- ambulatoriu de specialitate stomatologic:

          - CMI Gheorghe Nicoleta- loc. Hotarele;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic/ data intrarii in relatie contractuala cu CAS Giurgiu, pana la data verificarii.

- programe nationale:

- Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu ;

- Spitalul Orasenesc Bolintin Vale;

- SC Fresenius Nephrocare Romania SRL- centrul de dializa Giurgiu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          2. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS Giurgiu si cele consemnate in evidentele specifice existente la nivelul unitatii sanitare;

  Perioada supusa controlului: 01.01.2016-31.12.2016.