2019.11.21 - Anunt
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara si a  celor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara si a celor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, urmatoarele:

            -Procesul de contractare pentru anul 2019, pentru furnizorii noi de servicii medicale de mai sus, se desfasoara in perioada 25.11-29.11.2019 si se fac aplicabile prevederile Art. 196 din Anexa 2 la HG nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate pana la data de 31.12.2019.

          La incheierea contractelor noi, furnizorii trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind relatiile contractuale cu casa de asigurari de sanatate (documente, conditii de eligibilitate, etc).

         Conditiile acordarii asistentei medicale in baza contractelor noi incheiate, modalitatea de stabilire a sumelor, sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare).

 
                                                                         
 
 
  CALENDAR DE CONTRACTARE
            transmitere cerere si documente                25.11 – 26.11.2019
                                                                
           afisare liste dosare respinse                         26.11.2019 
                                                                                     la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei
 
           depunere contestatii                                    27.11.2019 
                                                                                   la sediul CAS Giurgiu intre orele 8.00-16.30   
      
           afisarea rezultatelor privind contestatiile     28.11.2019 
                                                                                    la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei
 
           
           incheiere contracte                                       29.11.2019    
         
 
 
 
                      se vor transmite urmatoarele documente
• cerere tip, semnata electronic de reprezentantul legal
• documentele pentru incheierea contractului, in termen de valabilitate   si semnate electronic de reprezentantul legal
                                     
             NOTA  
• Netransmiterea tuturor documentelor, prezentarea de documente a caror valabilitate  este expirata, precum si depasirea termenului de depunere, atrage dupa sine respingerea acestora si implicit neincheierea contractului.