2017.10.09 - Anunt
In atentia furnizorilor medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de medicamente ca, in perioada 10.10 – 23.10 2017, se va desfasura procesul de contractare de furnizare de medicamente cu si fara contributie persoanala in tratamentul ambulatoriu.

Pentru  incheierea contractelor pe anul 2017, furnizorii de medicamente cu si fara contributie persoanala in tratamentul ambulatoriu (atat cei care nu se afla in relatie contractuala cu CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GIURGIU, cat si cei care vor sa intre in relatie contractuala cu puncte de lucru noi) trebuie sa depuna la sediul CAS Giurgiu din Str. Vlad Tepes Bloc Muv1, Parter– Secretariat, conform calendarului afisat, cererile tip de intrare in contract si  mapele de contractare cu documentele solicitate (conform model si Opis ce se poate descarca/ printa de pe site-ul CASGR ).Contractele si actele aditionale ce urmeaza a fi incheiate vor avea valabilitatea pana la data de 31.12.2017.

           Conditiile acordarii de medicamente cu si fara contributie persoanala in tratamentul ambulatoriu sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii contractelor, respectiv, HG nr. 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

      

                                                    CONTRACTARE  2017

CAS Giurgiu aduce la cunostinta furnizorilor de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu perioada de desfasurare a procesului de contractare intre 10.10.2017 – 23.10.2017

 

  CALENDAR DE CONTRACTARE

            depunere cerere si documente                                             10.10-16.10.2017

                                                                                        la sediul CAS Giurgiu, zilnic(luni-vineri) intre orele 8.30-17.00

 

           afisare liste dosare respinse                                                   18.10.2017   

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei

 

           depunere contestatii                                                               19.10.2017    

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu, intre orele 8.30-17.00 

      

           afisarea rezultatelor privind contestatiile                           20.10.2017     

                                                                       la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei

 

           incheiere contracte                                                                 23.10.2017

         

                      se vor depune urmatoarele documente

             NOTA 

 

Fișiere atașate

opis contr FRM FARMACII OCT 2017.doc opis contractare furnizori noi FARMACII 2017.doc Anexa nr. 5 Declaratie actualizare documente.doc Anexa nr. 4 Persoana desemnata in relatia cu CAS.doc Anexa nr. 1a Cerere incheiere contr FRM furnizori noi anexa nr. 1a.doc Anexa nr. 7 Declaratie pe proprie raspundere cu locurile de munaca.doc Anexa nr. 3 Situatia cu personalul.doc Anexa nr. 6 Declaratie pe proprie raspundere reprez legal.doc