CONTRACTARE  2018
CAS Giurgiu aduce la cunostinta furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale perioada de desfasurare a procesului de prelungire prin acte aditionale a contractelor derulate in anul 2017
 
  CALENDAR DE CONTRACTARE
 
depunere cerere si documente                                 21- 27.12.2017        
                                                             la sediul CAS Giurgiu, zilnic(luni-vineri) intre orele 8.30-16.30
 
afisare liste dosare respinse                            27.12.2017
                                                             la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei
 
depunere contestatii                                         28.12.2017
                                                             la sediul CAS Giurgiu intre orele 8.30-16.30    
     
afisarea rezultatelor privind contestatiile                  28.12.2017
                                                             la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei 
 
incheiere acte aditionale                                    28-29.12.2017
 
              
                      se vor depune urmatoarele documente
• cerere tip (conform modelului prezentat pe pag web a CAS Giurgiu) semnata de reprezentantul legal 
• documentele precizate (prezentat pe pag web a CAS Giurgiu), al caror termen de valabilitate a expirat/expira  in cursul trim. I 2018.
             NOTA  
• documentele necesare incheierii actelor aditionale, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma « conform cu originalul » si prin  semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina.
• lipsa oricarui document, prezentarea de documente a caror valabilitate  este expirata, precum si depasirea termenului de depunere, atrage dupa sine respingerea acestora si implicit neincheierea actelor aditionale pentru trim. I al anului 2018.
 

Fișiere atașate

Cerere prelungire recuperare.doc Declaratie reprezentant legal fz.paraclinice.doc Cerere prelungire contracte ingrijiri medicale-paliative la domiciliu.doc Cerere prelungire PARA.doc Cerere prelungire contracte spitale.doc Cerere prelungire contr FRM furnizori in contract pt 2018.doc MODEL cerere prelungire contr centre de permanenta ian-martie 2018.doc Declaratie pe proprie raspundere reprez legal anexa 3.doc MODEL cerere prelungire contr pentru ian-martie 2018.doc