In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale

 

             Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii accesului asiguratilor la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale, derulate in anul 2020, se vor prelungi prin acte aditionale, pentru perioada 15 mai – 31 decembrie 2020, cu acordul partilor si cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate, etc).

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 140/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 362/2020 privind prelungirea pana la 31.12.2020 a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018).

 

 Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale contractate, pentru perioada 15 mai-31 decembrie 2020, prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2020 de CAS Giurgiu cu furnizorii, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2020.