Specialitatea Data de început Data de sfârsit
Spitale 01-08-2020 31-08-2020
Furnizori servicii PNS 04-08-2020 31-08-2020
Asistenta medicala primara 04-08-2020 20-08-2020
Farmacii 01-08-2020 20-08-2020
Ingrijiri la domiciliu 01-08-2020 31-08-2020
Ambulatoriu clinice 07-08-2020 31-08-2020
Stomatologii 01-08-2020 31-08-2020
Concedii Medicale 01-08-2020 31-07-2023
Ambulanta 01-08-2020 31-08-2020
Ambulatoriu paraclinice 10-08-2020 31-08-2020
Recuperare sanatorii 01-08-2020 31-08-2020
Recuperare ambulatorii 01-08-2020 31-08-2020