Perioada raportare Furnizor servicii medicale
01.02.2020-20.02.2020 asistenta medicala primara
01.02.2020-29.02.2020 unitati sanitare cu paturi
01.02.2020-29.02.2020 ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare
01.02.2020-29.02.2020 asistenta de medicina fizica si de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.02.2020-29.02.2020 ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
01.02.2020-29.02.2020 consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat
01.02.2020-29.02.2020 ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara
05.02.2020-29.02.2020 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice
10.02.2020-29.02.2020 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
05.02.2020-29.02.2020 programe nationale de sanatate
08.02.2020-20.02.2020 prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
10.02.2020 29.02.2020 dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu