Perioada raportare Furnizor servicii medicale
01.12.2019-20.12.2019 asistenta medicala primara
01.12.2019-31.12.2019 unitati sanitare cu paturi
01.12.2019-20.12.2019 ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare
01.12.2019-31.12.2019 asistenta de medicina fizica si de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.12.2019-31.12.2019 ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
01.12.2019-31.12.2019 consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat
01.12.2019-31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara
03.12.2019-31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice
05.12.2019-31.12.2019 ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
05.12.2019-31.12.2019 programe nationale de sanatate
09.12.2019-20.12.2019 prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
09.12.2019-31.12.2019 dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu