Vă aducem la cunoştinţă că pentru raportarea serviciilor aferente lunii APRILIE 2020,
conform referatului de aprobare nr. DGTI 881/14.04.2020, calendarele de raportare vor fi
astfel configurate in PIAS:~

01.05.2020 – 20.05.2020 – prescripţii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
01.05.2020 – 31.05.2020 – unităţi sanitare cu paturi
01.05.2020 - 31.05.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică
medicină fizică şi reabilitare
01.05.2020 – 31.05.2020 – asistenţă de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii,
inclusiv sanatorii balneare
01.05.2020 – 31.05.2020 – îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu
01.05.2020 – 31.05.2020 – consultaţii de urgentă la domiciliu şi activităţilor de
transport sanitar neasistat
01.05.2020 – 31.05.2020 – ambulatoriu de specialitate pentru medicina dentară
05.05.2020 – 31.05.2020 – asistenţă medicală primară
05.05.2020 – 31.05.2020 – programe naţionale de sănătate
08.05.2020 – 31.05.2020 – ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice
10.05.2020 – 31.05.2020 - ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile paraclinice
10.05.2020 – 31.05.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu