2017.12.21 – Anunt


In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2018, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si  dispozitive medicale derulate in anul  2017, se vor prelungi prin actele aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu.

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 196/139/2017, cu modificarile si completarile ulterioare).

Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile ianuarie – martie 2018 prin acte aditionale la contractele derulate in 2017 de CAS Giurgiu cu furnizorii, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2018.

In acest sens, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care doresc continuarea relatiei contractuale cu CAS Giurgiu, vor depune/ transmite - pana la data de 27.12.2017 - cererea de prelungire insotita de documentele a caror valabilitate a expirat sau expira in cursul trim. I 2018.