In atentia furnizorilor de medicamente si materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu si a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara

 

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara si furnizorii de medicamente si materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu ca, in perioada 19.10- 30.10.2020, se va desfasura procesul de contractare pentru respectivele segmente medicale, conform prevederilor pct. 18 din Anexa 47 a Ordinului MS/CNAS nr. 1011/709/03.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018;

 

 

Pentru  incheierea contractelor ce se vor derula pana la data de 31.12.2020, furnizorii trebuie sa transmita electronic la Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu, conform calendarului afisat, cererile tip de intrare in contract si documentele solicitate in vederea contractarii.

 

Toate documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic si vor fi asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

 

Conditiile de contractare pentru furnizori sunt cele prevazute in actele normative in vigoare, respectiv Hotararea de Guvern nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

  CALENDAR DE CONTRACTARE

 

 

            transmitere cerere si documente contractare                        19.10- 23.10.2020

                                                                                        

           afisare liste dosare respinse                                                       23.10.2020

                                                                                                          pe pagina web a CAS Giurgiu

 

           depunere contestatii                                                                    26.10.2020

                                                                                                         pe adresa de e-mail office@casgr.ro 

      

           afisarea rezultatelor privind contestatiile                                 27.10.2020

                                                                                                         pe pagina web a CAS Giurgiu

 

           incheiere contracte                                                                      28.10- 30.10.2020

 

        

 

             NOTA