2019.03.28 – Anunt


In atentia furnizorilor care deruleaza Programe Nationale de Sanatate curative

Pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de sanatate curative si avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 143/19.03.2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii de Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 si Ordinul presedintelui CNAS nr. 293/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului presedintelui CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 si prorogarea unui termen, Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii care deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate despre incheierea de acte aditionale la contractele incheiate in anul 2017 si 2018, pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019.

Pentru  incheierea actelor aditionale, unitatile care deruleaza programe nationale de sanatate curative trebuie sa transmita cererile de prelungire a contractului, asumate prin semnatura electronica.

  Termenul de 31 martie 2019 pentru indeplinirea de catre unitatile sanitare care deruleaza programe nationale de sanatate curative a criteriilor cuprinse in chestionarele de evaluare, conform planului de conformare, se proroga pana la data de 30 iunie 2019 ;