In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2021, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, derulate in anul  2020, se vor prelungi prin acte aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate, etc).

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 1102 /2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a HG nr. 140/2018, pentru prorogarea unor termene si pentru completarea Anexei nr. 2, Ordinul nr. 2172/1200/2020 pentru prelungirea Ordinului nr. 397/836/2018 si pentru completarea acestuia).

 

Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile ianuarie – martie 2021 prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2020, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2021.