In atentia furnizorilor care deruleaza programe de sanatate curative

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii care deruleaza programe/subprograme de sanatate curative ca, pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de sanatate curative, se vor incheia pentru perioada ianuarie-martie 2021, in termen legal, acte aditionale la contractele incheiate in anul 2017 si  2018.

 

               Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 1068/2020 pentru prelungirea Hotararii de Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea PNS pentru anii 2017 si 2018 ; Ordinul Presedintelui CNAS nr. 1197/2020 pentru completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen)