Consiliul de Administraţie

 

Nr. crt Functia Specialitate Nume si Prenume Apartenenta
1. PRESEDINTE CAS Giurgiu Inginer Constantin MARIN Presedinte-Director General
2. MEMBRU Inspector Ileana VELCULESCU Institutia Prefectului Giurgiu
3. MEMBRU Economist Mariana MANUCU CNIPMMR
4. MEMBRU   Nina Elena CIMPOERU PNR
5. MEMBRU   Dragne CIOCAN CSDR
6. MEMBRU Asistent Aurelia GROSU CNSLR Fratia
7. MEMBRU Inginer Gheorghe ENE CSN Cartel Alfa
8. MEMBRU Economist Petrisor VULCAN CJPV
9. MEMBRU Colonel (R) Stefan MANEA CJPV
10. MEMBRU Inginer Catalin MARINESCU Concordia
11. MEMBRU Economist Florentina STANCULESCU Consilul Judetean Giurgiu