În atenţia unităţilor sanitare din ambulatoriu:

 

     Începând cu data de 01.10.2017, în vederea respectării prevederilor art.20 alin (2) din legea 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, unitățile sanitare din ambulatoriu se pot înscrie în procedura de acreditare prin modalitatea prevăzută pe site-ul www.anmcs.gov.ro