În data de 07.04.2014 s-a organizat de către Ministerul Sănătăţii dezbaterea publică cu tema: „Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.”

Conform celor stabilite în cadrul dezbaterii publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează o întâlnire cu Asociaţiile de Pacienţi.

Întâlnirea va avea loc la sediul C.N.A.S. – sala de consiliu de la mezanin, miercuri 09.04.2014, ora 1500.