Compartiment Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.A.S. Gorj în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 

 1. Prin poştă:

Sediul instituţiei se află în Târgu Jiu, Jud. Gorj

Str. Prahova, Nr. 5, Cod Poștal: 210126

 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relpub_cas@casgorj.ro

Formular de adresare prin e-mail

 

3. Audiențe zilnic la Compartimentul Relații Publice şi Purtător de Cuvânt, în intervalul

Luni - Joi: 9-16

Vineri: 9-14

 

4. Telefon: 0253.223.940, 0253.223.950
Fax: 0253.223.621

Tel-verde: 0800 800 963 

 

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): relpub_cas@casgorj.ro

Telefon: 0253.223.950 

Fișiere atașate

Raport evaluare implementare lege 544_2001 pentru anul 2016.pdf