Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
     
1. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni                                       
3. Adeverință salariat  

4.

Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate