Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni                                       
4. Centralizator privind certificatele de concediu medical  
  Adeverință salariat