Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
     
1. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Adeverință zile concediu medical ultimele 12/24 luni                                       
3. Adeverință salariat  

4.

Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate