Conducerea

Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Gorj

 

Presedinte – Director General

Ec. Surlea Daniel Constantin

 

Director Executiv - Directia Economica

Ec. Buju Cojocaru Valeriu Constantin

 

Director Executiv - Directia Relatii Contractuale

Ec. Popescu Leonard

 

Director Executiv Adjunct-Medic Sef

Dr. Roventa Luciana