Număr Titlul Data
Proiect Ordin proiectul de Ordin al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu 2015-07-16
Ordin nr. 409 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale 2015-07-13
Ordin 495 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-07-10
Ordin 363 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2013 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora 2015-06-18
Ordin 362 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ 2015-06-18
Ordin 573/199 pentru modificarea şi completarea ordinului nr. 3/1/2015 2015-05-06
Ordin 248 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-05-04
Ordin nr. 557/246/2015 Ordin nr. 557/246/2015 privind modificarea prevederilor Ordinului 2015-04-30
ORDIN 163 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale 2015-04-09
Ordin 197 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2015-04-07
Ordin 193 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare 2015-04-01
Ordin 98/27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului duplicat către asigurat 2015-04-01
Ordinul 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea 2015-03-31
Ordinul 390/188/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza HG 400/2014” 2015-03-31
Ordinul 388/186 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 2015-03-31