Număr Titlul Data
Ordinul nr. 726/507 rivind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţa al medicamentelor pentru pensionarii ... 2017-07-04
Ordin nr. 408 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi 2017-06-20
Ordin nr. 409 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ... 2017-06-06
Ordin nr. 352 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 2017-05-26
Ordin nr.356 nominalizare comisii coordonatori 16.05.2017 fara unitati 2017-05-16
Ordin nr. 273 privind aprobarea Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor Comisiilor de experţi 2017-05-11
Ordin nr. 318 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările desănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora... 2017-05-02
Ordin Nr. 299 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 2017-04-28
Ordin nr. 271 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele... 2017-04-06
Ordin nr. 145 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-03-20
Ordin nr. 152 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 2017-03-08
Ordin nr. 192/142 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 2017-03-02
Ordin nr. 196/139 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 2017-03-01
Ordin nr. 141 pentru aprobarea Formularelor specific pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)Ω si (**)β 2017-02-28
Ordin nr. 150/57 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 2017-02-28