Adresa INTERFERON FREE

PROCEDURA DE LUCRU privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informațiilor CNAS-CAS-furnizori de medicamente si decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractului cost volum rezultat aferent pacienților pentru care a fost înregistrat rezultatul medical, astfel cum acesta a fostdefinit prin contractul cost volum rezultat. Aici puteti vizualiza procedura de lucru.

 

Fișiere atașate

fisa de evaluare_27.05.2016.pdf formular de instiintare_27.05.2016.pdf Angajament privind calitatea de asigurat.pdf Fisa de evaluare.pdf Fisa de initiere a tratamentului antiviral fara interferon-18.11.2015 .pdf Inştiinţare.pdf Lista actualizata a unitatilor sanitare unde au fost distribuite vouchere- 17.11.2015-2.pdf Lista laboratoare partenere - testare gratuita- fibromax, genotipare, viremii-25.11.2015.pdf Precizari privind testarile fibromax_viremie_genotipare.pdf Protocol terapeutic corespunzator_DCI Ombitasvirum-Paritaprevirum-Ritonavirum-DCI Dasabuvirum.pdf Scrisoare către medicii curanţi.pdf 03.06.2016_Precizari la evaluarea raspunsului la tratamentul antiviral fara interferon.pdf 03.06.2016_precizari suplimentare evaluare tratament fara interferon.pdf 03.06.2016_adresa interferon free.pdf Procedura de lucru interferon free.pdf