Regulament de Organizare si Functionare al Casei de Asigurari de Sanatate din Galati