In conformitate cu prevederile OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată prin OUG 117/23.12.2010 şi Ordinul 60/2006 privind Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005, actualizat prin Ordinul 130/351 din 18.02.2011, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

1. Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

 

2. Conform prevederilor art. 38, alin (2) din OUG 158/2005, actualizată, sumele reprezentînd indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul FNUASS . Aceste sume nu se recupereaza şi din contribuţiile lunilor următoare.

 

Dosarul de restituire va fi constituit astfel:

1 - cererea de restituire (Anexa 12 din Ordinul 60/2006) pe care va fi trecut numărul de telefon al angajatorului precum si persoana de contact.

2 - centralizatorul privind certificatele de concediu medical (Anexa 18 din Ordinul 60/2006)

3 - exemplarul al 2-lea (roz) al concediilor medicale aferente lunii pentru care se solicită restituirea de sume din FNUASS;

Atenţie!

- pentru luna în care se solicită restituiri de sume din FNUASS, se depun toate certificatele medicale, inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator.

- pentru luna în care nu se solicită sume din FNUASS, nu se vor mai depune copii după certificate medicale. În acestă situaţie exemplarul al 2-lea al certificatelor medicale se vor păstra la angajator.

4 - copie după Anexa 1 precum si copie după Anexa 1.1 din declaraţia 112;

5 - certificat de atestare fiscala sau fisa sintetica a contributiei pentru concedii si indemnizatii de la ANAF (cont 439).

6 - contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici; contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;