Funcţia

Șef Serviciu/ Birou/ 
Responsabil 

Compartiment

Interior la 0236/410111

E-mail

Președinte - Director General

Docan Oana Mihaela

309

prdirgen.casgl@casan.ro

Birou Control

Onosă Anca

317

control.casgl@casan.ro

Compartiment Tehnologia 

Informației

Leocă Daniel

345

it.casgl@casan.ro

Compartiment Resurse Umane

Mirza Adina

312

resurse.casgl@casan.ro

Compartiment Juridic și Contencios

Burciu Corina

Tănase Nicoleta

Boboc Simona

326

juridic.casgl@casan.ro

Compartiment Relații Publice și Purtător de Cuvânt

Docan Oana Mihaela

309

relpubl.h.casgl@casan.ro

Director Economic

Petcu Iulia Simona

304

direcon.casgl@casan.ro

Compartiment Buget Financiar Contabilitate

Orman Fănica

343

buget.casgl@casan.ro

Serviciul Administrare Contribuții și Creanțe

Chiria Silvia

310

evidenta.casgl@casan.ro

Serviciul Logistică și Achiziții Publice

Răscanu Liliana

333

buget.casgl@casan.ro

Director Relații Contractuale

Neacșu Adrian

307

dircontr.casgl@casan.ro

Serviciul Planificare,

Relații cu Furnizorii

Moscu Cristina

Damaschin Simona

307

acds.casgl@casan.ro

Card European Ciolan Daniela 321 cardmanager.casgl@casan.ro

 Formulare Europene

Stratan Georgeta

Enache Costel

306

 formulare.europene.casgl@casan.ro 

Director Adjunct - Medic Șef

Ioniță Oana Irina

303

medicsef.casgl@casan.ro

Serviciul Medical

Catruță Neculai

341

servmed.casgl@casan.ro

Compartiment Programe de Sănătate

Ștefan Sorina

330

servmed.casgl@casan.ro

Compartiment Evaluare Furnizori

Bosie Gabriela

322

acds.casgl@casan.ro