Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării populaţiei care oferă un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătaţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.  

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are următoarele atribuţii: