Deblocări Carduri Naționale de Asigurări de Sănătate: 

Tel: 0745.105.371 si 0756.190.937 sau la 0236410111 - int. 313 

Carduri Europene

Tel: 0759.054.445 sau la 0236410111 - int. 321

 
Centrală telefonică: 0236410111     - Secretariat - int. 300
 

Preşedinte - Director General - int. 302, 309

Director Adjunct / Medic Șef - int. 303

Director Economic - int. 304

Director Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 307

Șef Serviciu Evidență Asigurați - int. 310

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate - int. 343

Șef Serviciu Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 339

Șef Birou Control - int. 317

Resurse Umane - int. 312

Tehnologia Informației - int. 345

 

Relații cu Furnizorii

Contractare Paraclinice, Balneo Fizio Terapie, Dispozitive Medicale - int. 322

Contractare Medicină de Familie si Stomatologie - int. 340, 334

Contractare Clinice - int. 322

Contractare Farmacii - int. 308

Contractare Spitale - int. 339

Contractare Ingrjiri la Domiciliu - int. 307

Recepție dosare pentru Dispozitive Medicale și Îngrijiri la Domiciliu - int. 311

 

Achiziții Publice Logistică și Patrimoniu

Coordonator Compartiment - int. 333

Eliberare tipizate medicale - int. 319

 

Evidență Asigurați, Concedii Medicale 

Concedii Medicale - int. 328

Declaraţii, Vizare Adeverinţe - int. 335, 318

 

Buget Financiar Contabilitate

Decontări Furnizori - int. 320

Contabilitate - int. 337, 343

 

Formulare Europene - int. 306

Casierie - int. 316

Control - int. 317

Juridic - int. 326

Registratură - int. 305

Resurse Umane - int. 312

Serviciul Medical - int. 341, 330

 

Pentru îndeplinirea responsabilităților legate de distribuirea cardului național de sănătate a fost desemnata:

Haret Dorina - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale – tel. 0236/410111 int. 335; 0745105371; e-mail: evidenta.casgl@casan.ro