Deblocări Carduri Naționale de Asigurări de Sănătate: 

Tel: 0745.105.371 sau la 0236.410.111 - int. 313 

 

Carduri Europene

Tel:  0236.410.111 - int. 321     cardmanager.casgl@casan.ro

 
Centrală telefonică: 0236.410.111 - Secretariat - int. 300   relpubl.h.casgl@casan.ro
 

Director General - int. 302     prdirgen.casgl@casan.ro

Director Adjunct / Medic Șef - int. 303     medicsef.casgl@casan.ro

Director Economic - int. 304     direcon.casgl@casan.ro

Director Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 307     dircontr.casgl@casan.ro

Șef Serviciu Evidență Asigurați - int. 310     evidenta.casgl@casan.ro

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate - int. 337, 320     buget.casgl@casan.ro

Șef Serviciu Direcţia de Relaţii Contractuale - int. 339     acds.casgl@casan.ro

Șef Birou Control - int. 317     control.casgl@casan.ro

Compartiment Resurse Umane - int. 312     resurse.casgl@casan.ro

Compartiment Tehnologia Informației - int. 345     it.casgl@casan.ro

Compartiment Juridic - int. 326     juridic.casgl@casan.ro

 

Relații cu Furnizorii

Contractare Clinice, Paraclinice, Balneo Fizio Terapie, Dispozitive Medicale - int. 322     acds.casgl@casan.ro

Contractare Medicină de Familie si Stomatologie - int. 340, 334     acds.casgl@casan.ro

Contractare Farmacii - int. 308     acds.casgl@casan.ro

Contractare Spitale - int. 339     acds.casgl@casan.ro

Contractare Ingrjiri la Domiciliu - int. 307     acds.casgl@casan.ro

Recepție dosare pentru Dispozitive Medicale și Îngrijiri la Domiciliu - int. 311     acds.casgl@casan.ro

 

Achiziții Publice Logistică și Patrimoniu

Coordonator Compartiment - int. 333     logisticasiachizitii.casgl@casan.ro

Eliberare tipizate medicale - int. 319     logisticasiachizitii.casgl@casan.ro

 

Evidență Asigurați, Concedii Medicale 

Concedii Medicale - int. 328     evidenta.casgl@casan.ro

Declaraţii, Vizare Adeverinţe - int. 318     evidenta.casgl@casan.ro

 

Buget Financiar Contabilitate

Decontări Furnizori - int. 320     buget.casgl@casan.ro

Contabilitateint. 337     buget.casgl@casan.ro

 

Formulare Europene int. 306     formulare.europene.casgl@casan.ro

Casierieint. 316    

Registratură - int. 305

Serviciul Medical int. 341, 330     servmed.casgl@casan.ro

 

Pentru îndeplinirea responsabilităților legate de distribuirea cardului național de sănătate a fost desemnata:

Haret Dorina - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale –  0745105371; e-mail: evidenta.casgl@casan.ro