In conformitate cu Legea  nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile  asigurări sociale de sănătate:

    a) 5,5% pentru contribuţia individuală;

    b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;

    c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

Calculul contribuţiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor asupra bazei lunare de calcul.

Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câştigurilor brute realizate.

Virarea contributiilor se face la ANAF.