Funcţia

Nume şi prenume

Preşedinte - Director General

Dr. Mihaela Oana DOCAN

Director Executiv  Direcţia Economică 

Ec. Iulia Simona  PETCU

Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale

Ec. Adrian NEACŞU

Director Adjunct - Medic Şef

Dr. Oana Irina IONIȚĂ