La nivelul Casei de Sănătate Galați au fost constituite Comisii având urmatoarea componență:

-  Ioniţă Oana Irina - director adjunct - medic şef - membru

-  Petcu Iulia Simona - director executiv direcţia economică - membru

-  Eni Ecaterina -  consilier principal - secretar

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Dumitraşcu Ionel - consilier principal

-  Miron Maria Elena - inspector superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Munteanu Carmen Adriana - expert superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Munteanu Carmen Adriana - expert superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Popesc Elena - consilier superior

- Curduman Marilena - consilier superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Curduman Marilena - consilier superior

- Popescu Elena - consilier superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Radu Melania - inspector superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Neacşu Ioana - consilier superior

-  Badea Constanţa - inspector superior

-  Burciu Corina - consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Radu Melania - inspector superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General

-  Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii

-  Munteanu Carmen Adriana - expert superior

-  Burciu Corina -  consilier juridic superior - coordonator compartiment juridic şi contencios

- furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie;

- furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale;

- furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală;

-  Ioniţă Oana Irina - director adjunct - medic şef

-  Matei Antonela Anişoara - consilier principal

-  Radu Melania - inspector superior

-  Eni Ecaterina - consilier principal

- ec. Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General C.A.S. Galaţi- membru

- dr. Boldea Valentin - consilier D.S.P. Galaţi - membru

- dr. Bacşin Maria - consilier D.S.P. Galaţi - membru

- dr. Dragomir Gabriela Mariana - Colegiul Medicilor Galaţi- membru

- dr. Cristea Dumitru - Colegiul Medicilor Galaţi- membru

- dr. Matei Mădălina - Consiliu Judeţului Galaţi - membru

- ec. Neacşu Adrian - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii C.A.S. Galaţi- secretar

- ec.Neacşu Ioana - coordonator compartiment relaţii cu asiguraţii C.A.S. Galaţi- membru supleant

- ec.Curduman Marilena - consilier C.A.S. Galaţi- membru supleant

- dr.Moise Liliana - director executiv D.S.P. Galaţi - membru supleant

- dr. Ghiurcă Mihaela - şef departament de supraveghere în sănătatea publică D.S.P. Galaţi - membru supleant

- prof. dr. Ierima Alexandru - Colegiul Medicilor Galaţi - membru supleant

 - dr. Iurea Alexandru - Colegiul Medicilor Galaţi- membru supleant

- ec. Munteanu Carmen Adriana - expert C.A.S. Galaţi- secretar supleant

- ec. Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General C.A.S. Galaţi- membru

- dr. Boldea Valentin - consilier D.S.P. Galaţi- membru

- dr. Bacşin Maria - consilier D.S.P. Galaţi - membru

- dr. Dragomir Gabriela Mariana - Colegiul Medicilor Galaţi- membru

- dr. Ungurianu Daniela - preşedinte Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie- membru

- dr. Mărăşescu Dumitru - preşedinte Asociaţia Patronală a Medicilor de Familie- membru

- dr. Matei Mădălina - Consiliu Judeţului Galaţi - membru

- ec. Neacşu Adrian - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii C.A.S. Galaţi - secretar

- ec.Neacşu Ioana - coordonator compartiment relaţii cu asiguraţii C.A.S. Galaţi- membru supleant

- ec.Curduman Marilena - consilier C.A.S. Galaţi- membru supleant

- dr.Moise Liliana - director executiv D.S.P. Galaţi - membru supleant

- dr. Ghiurcă Mihaela - şef departament de supraveghere în sănătatea publică D.S.P. Galaţi - membru supleant

- prof. dr. Ierima Alexandru - Colegiul Medicilor Galaţi- membru supleant

- dr. Toader Norica - vicepreşedinte Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie- membru supleant          

- dr. Pleşea Condratovici Cătălin - vicepreşedinte Asociaţia Patronală a Medicilor de Familie- membru supleant

- ec. Munteanu Carmen Adriana - expert C.A.S. Galaţi - secretar supleant

- ec. Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General C.A.S. Galaţi- membru

- dr. Boldea Valentin - consilier D.S.P. Galaţi- membru

- dr. Bacşin Maria - consilier D.S.P. Galaţi- membru

- dr. Dragomir Gabriela Mariana - Colegiul Medicilor Galaţi- membru

- dr. Tutunaru Dana - Colegiul Medicilor Galaţi- membru

- dr. Matei Mădălina - Consiliu Judeţului Galaţi- membru

- ec. Neacşu Adrian - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii C.A.S. Galaţi - secretar

- ec.Neacşu Ioana - coordonator compartiment relaţii cu asiguraţii C.A.S. Galaţi - membru supleant

- ec.Curduman Marilena - consilier C.A.S. Galaţi- membru supleant

- dr.Moise Liliana - director executiv D.S.P. Galaţi - membru supleant

- dr. Ghiurcă Mihaela - şef departament de supraveghere în sănătatea publică D.S.P. Galaţi - membru supleant

- prof. dr. Ierima Alexandru - Colegiul Medicilor Galaţi- membru supleant

- dr. Gurău Gabriela - Colegiul Medicilor Galaţi- membru supleant

- ec. Munteanu Carmen Adriana - expert C.A.S. Galaţi- secretar supleant

- Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General - membru

- Racovanu Gina - inspector superior D.S.P.J. Galaţi - membru

- Neacşu Adrian - consilier superior - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii - membru supleant

- Curduman Marilena – consilier superior - membru supleant

- Radu Gabriel - referent superior D.S.P.J. Galaţi - membru supleant

- Tudose Elena  –  şef serviciu administrare contribuţii şi creanţe

- Darabană Simona - consilier principal în cadrul serviciului administrare contribuţii şi creanţe

- Tănase Nicoleta - inspector superior în cadrul compartimentului juridic şi contencios

- Docan Mihaela Oana - Președinte - Director General 

- Petcu Iulia Simona - director executiv direcţia economică

- Ioniţă Oana Irina - director adjunct - medic şef

- Orman Fănica –  şef serviciu logistică şi achiziţii publice, compartiment buget, financiar contabilitate 

-  Onosă Anca - şef birou control;

-  Enache Costel  - coordonator compartiment audit public intern

-  Burciu Corina  - coordonator compartiment juridic şi contencios

-  Toderaşc George - şef birou resurse umane, compartiment relaţii publice

-  Tudose Elena - şef serviciu administrare contribuţii şi creanţe

-  Neacşu Adrian  - coordonator compartiment relaţii cu furnizorii şi compartiment planificare

-  Neacşu Ioana –  coordonator compartiment relaţii cu asiguraţii

-  Ioniţă Oana Irina - director adjunct - medic şef

-  Burciu Corina  - coordonator compartiment juridic şi contencios

- Neacşu Adrian, consilier superior - preşedinte

- Orman Fănica, consilier asistent- membru

- Burciu Corina, consilier juridic superior- membru

- Tănase Nicoleta, inspector superior - membru

- Sălăvăstru Ionuţ, referent superior - membru

- Badea Constanţa – inspector superior

- Saracu Alina Florentina  – consilier principal

- Boldea Valentin – D.S.P. Galati

- Curduman Marilena – consilier superior

- Neacșu Ioana  – consilier superior

- Onofrei Daniela – DSP Galati

- Curduman Marilena – consilier superior

- Drozan Mihaela  – expert superior

- Bacşin Maria-DSP Galati

- Munteanu Carmen Adriana – expert superior

- Neacșu Ioana  – consilier superior

- Bacşin Maria-DSP Galati

- Neacşu Adrian – consilier superior

- Neacșu Ioana  – consilier superior

- Eni Ecaterina – consilier principal

- Boldea Valentin – DSP Galati

- Onofrei Daniela - DSP Galati

- Curduman Marilena – consilier superior

- Orman Fănica  – consilier asistent

- Moise Liliana – DSP Galati

Fișiere atașate

Comisii de specialitate.pdf