ANUNT

       Avand in vedere prevederile Ordinului  M.F. nr.3809/2018  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind incheierea exercitiului  bugetar  al  anului  2018  si  pentru  asigurarea  incheierii  tuturor  operatiunilor  privind  efectuarea  platilor  aferente exercitiului  bugetar  al anului  2018  la  termenele si  in  conditiile  prevederilor  legale  in  vigoare,  operatiunile privind incasarile pentru duplicat  card national  se  vor efectua pana la data  de 27.12.2018, ora 1000