Revenire  la contractul cost-volum nr.P3860/24.05.2016 pentru medicamentele GIOTRIF