Materialul informativ privind medicamentul Panobinostatum - inclus conditionat in sectiunea C2 a sublistei C din anexa la HG nr. 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, PNS 3 - Programul national de oncologie si medicamentul Ustekinumab - inclus conditionat in sectiunea C1 a sublistei C, categoria de boala G31 F (psoriazis cronic sever), poate fi consultat aici.