Au fost actualizate protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor precum si Formularele specifice.

A. Pe site-ul CNAS in sectiunea "Informatii pentru furnizori - medicamente protocoale terapeutice" au fost postate protocoale terapeutice actualizate prin Ordinul MS/CNAS nr. 89/300/2018, actualizate la zi.

B. Pe site-ul CNAS in sectiunea "Informatii pentru furnizori - medicamente - medicamente - formulare specifice" au fost postate "Formulare specifice Ordin 301_2018". Furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.