Avand in vedere Decizia nr. 129bis/05.04.2017 a Presedintelui Director –General al CAS Dolj , va informam ca in urma analizarii situatiei de drept si de fapt am considerat legal si oportun ca toti medicii de familie aflati in relatie contractuala cu CAS Dolj sa fie desemnati ca, pe baza scrisorii medicale, sa poata continua tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat, cu medicamente ADO, conform art.32 din Ordinul nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a PNS curative pentru anii2017 si 2018.