Prin HG nr. 753/2019 a fost modificata HG nr. 720/2008, prin care, incepand cu data de 01.11.2019, pentru medicamentele DCI Panobinostatum si DCI Ustekinumab  a fost eliminata adnotarea Ω, adnotare specifica medicamentelor incluse conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum, astfel incat, cu data mai sus mentionata, tratamentul se efectueaza in baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si pot fi administrate si in regim de spitalizare de zi, astfel: