Prin Ordinul CNAS  nr.1158/18.07.2018 au fost aprobate noi formulare specifice: 99,100,101,102,103,104,105,106 si au fost modificate formularele specifice 37,42,43,72