Formulare valabile din ianuarie 2018

DENUMIRE FORMULAR VALABIL DIN IANUARIE 2018
CERERE RESTITUIRE CIM ANEXA 10
CENTRALIZATOR ANEXA 1

ADEVERINTA CIM ANEXA 7

Nr. crt. Denumire formular valabil pina in decembrie 2017
1. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale
2. Cerere restituire indemnizatii concedii medicale angajator anexa12
3. Centralizator cm angajator anexa 18
4. Adeverință salariat