Solutionarea rezultatelor contestatiilor depuse la CASDB privitoare la intrarea in relatie contractuala  MARTIE 2017:

Furnizori accceptati la contractare in urma contestatiei depuse la CASDB :

-VIOMEDICAL CARE SRL