Art.12/HG252/2020

(2) Pe perioada starii de urgenta, consultatiile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, respectiv in pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate si la distanta, acestea putind fi acordate atat de medicii de familie cat si medicii de specialitate din ambulatoriu clinic si pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare , cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii /ora

Art. 3 /Ordinul comun MS-CNAS nr. 539/437/2020

Pe perioada starii de urgenta, serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialitatilele clinice, inclusiv pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare , precum si cele de ingrijiri paliative in ambulatoriu se acorda fara a mai fi necesara preentarea biletului de trimitere

Aplicarea acestor prevederi se va face prin introducerea consultatiilor fara bilet de trimitere la modul de prezentare cu codul 12. Pentru a fi mai elocvent a fost modificata descrierea modului de prezentare cu codul 12 din "TELEMEDICINA", in "SERVICII STARE DE URGENTA"